Indsatsområder

Aktivt naboskab

Et kulturhus og dets bygninger og faciliteter er blot rammer. Det er brugerne og medarbejderne, der skaber indholdet og sikrer husets liv og berettigelse. Programlægningen af kulturhusets aktiviteter og tilbud skal derfor baseres på tæt dialog og idéudvikling sammen med så mange målgrupper som muligt.


Kulturelt iværksætteri

Vollsmose Kulturhus støtter en målrettet indsats på at styrke et mangfoldigt kulturelt iværksætteri baseret på områdets kulturelle rigdom. Brugerne skal involveres i at udvikle ideer, metoder og værktøjer med udgangspunkt i bydelens mange kulturer, så der skabes en mangfoldighed af kulturelle udtryk.

Bofællesskab på kryds og tværs

Vollsmose Kulturhus er startet op i 2008 som et bofællesskab med parter fra mange forskellige kommunale instanser. Vi vil – uafhængigt af hvilke afdelinger og forvaltninger vi hører til – styrke samarbejdet og skabe alliancer på kryds og tværs til gavn for husets forskellige brugere og kommunens mange borgere. Vi vil udadtil fremstå som et moderne, sammenhængende og lettilgængeligt aktivitetshus og medborgercenter for bydelens borgere og øvrige besøgende.


Vil du vide mere? Så kan du læse strategiplanen for Vollsmose Kulturhus her.

Oversigt