Vision

Vollsmose Kulturhus skal være det kulturelle og kunstneriske kraftcenter i Vollsmose

Huset skal være med til at skabe en bydel, der er synlig på kulturområdet

Huset skal aktivt være med til at synliggøre bydelens potentialer og at skabe samspil mellem dem

Huset skal fungere som oplevelses-, lærings- og mødested for beboere, borgere og gæster i kraft af spændende tilbud og attraktive omgivelser

Huset skal være præget af stor tilgængelighed, kvalitet i tilbuddene og stor bredde i målgrupperne

Huset skal skabe mangfoldige aktiviteter på tværs af køn, alder, etnicitet og bopæl

Husets aktiviteter skal være brobyggende og understøttende

Oversigt